Zawartość

Spotkanie ekspertów CEN/TC 19 w Krakowie

2011-04-15

W dniach od 23 maja do 26 maja odbędą się w Krakowie spotkania ekspertów Komitetu Technicznego CEN/TC 19 “Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin”, działającego w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.

    Organizacją posiedzeń zajmuje się Instytut Nafty i Gazu, który prowadzi sekretariat Komitetu Technicznego 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.

Plan posiedzeń normalizacyjnych CEN/TC 19:

  • 23.05.2011   Posiedzenie Grupy Roboczej WG 21 „Specification for unleaded petrol”;
  • 24.05.2011   Posiedzenie Grupy Roboczej WG 24 „Specification for automotive diesel”;
  • 25 – 26.05.2011 Posiedzenie Plenarne CEN/TC 19.

W ramach Posiedzenia Plenarnego CEN/TC 19 zostanie zatwierdzony plan prac normalizacyjnych na najbliższe dwa lata. Zarówno Posiedzenie Plenarne jak i spotkania Grup Roboczych mają charakter obrad zamkniętych, dostępnych wyłącznie dla uprawnionych delegatów. W posiedzeniu tym uczestniczą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.

27 maja odbędzie się otwarta konferencja: „Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw”, podczas której eksperci CEN/TC 19 przedstawią główne kierunki zmian normalizacyjnych w zakresie jakości paliw i biopaliw oraz metod ich badań.

Program Konferencji

Jakość paliw

1.       Dyrektywy Komisji Europejskiej a wymagania dotyczące jakości paliw silnikowych – Jacco Woldendorp

2.       Wymagania jakościowe dla benzyny silnikowej, historia, stan obecny, planowane zmiany – Benoit Engelen

3.       Jakość oleju napędowego stosowanego do samochodów osobowych i ciężarowych – Nigel Elliott

Zapewnienie i kontrola jakości paliw

4.       Wpływ jakości paliw na poziom emisji spalin i wymagania techniczne dla samochodów osobowych i ciężarowych – Anders Röj

5.       Sposoby zapewnienia jakości (bio)paliw w łańcuchu dystrybucji – Nigel Elliott

6.       Nowe metody badań CEN (np. mangan, fosfor w FAME) – Paolo Tittarelli

7.       Precyzja metod badań w praktyce laboratoryjnej i w wymaganiach dla paliw (EN ISO 4259) – Tom Feuerhelm

Europejskie biopaliwa

8.       Rozwój europejskich wymagań jakościowych dla biodiesla i bioetanolu – Barry Cahill

9.       Wymagania jakościowe dla paliw alternatywnych – Ortwin Costenoble