Zawartość

„Przyszłość normalizacji”

2011-05-20

20 maj.jpg

Dzień Normalizacji Polskiej pod hasłem „Przyszłość normalizacji”

Już po raz drugi 20 maja 2011 r. obchodzony był Dzień Normalizacji Polskiej. W przededniu tej uroczystości - 19 maja 2011 roku w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie - Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował  spotkanie pt.  „Przyszłość normalizacji”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej polskiego biznesu, urzędów administracji państwowej oraz federacji i stowarzyszeń branżowych i konsumenckich. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana dr. inż. Tomasza Schweitzera, Prezesa PKN, dotyczącego systemu dobrowolnej normalizacji. Wyjaśnił On, jakie korzyści dla uczestników rynku płyną z czynnego udziału w normalizacji; omówił również zmiany, które dokonały się w ostatnich latach w samym PKN, m.in. przebudowa struktury organizacyjnej, wirtualizacja zasobów normalizacyjnych. Podkreślił konieczność jak najszybszego przekształcenia PKN w stowarzyszenie osób prawnych, co ułatwiłoby realizację zamierzonych celów i usprawniłoby funkcjonowanie krajowej jednostki normalizacyjnej.

Właśnie z apelem o poparcie nowej ustawy o normalizacji wystąpił do uczestników spotkania prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Przewodniczący Rady Normalizacyjnej.

spotkanie przyszlosc normalizacji.jpg
Uczestnicy spotkania „Przyszłość normalizacji”

 

Dr inż. Zygmunt Niechoda, Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych, omówił główne kierunki rozwoju normalizacji europejskiej i międzynarodowej. Pokazał bezpośredni związek między gospodarką i normalizacją: wykazał, iż wszelkie zmiany ekonomiczno – biznesowe mają przełożenie na system normalizacji, który jest coraz bardziej doceniany przez kadrę menadżerską jako element wspomagający funkcjonowanie firm.

O istotnych zmianach, które dokonały się w informatyzacji normalizacji opowiedział dr inż. Jerzy Krawiec, Zastępca Prezesa PKN ds. Informatyzacji. PKN stał się jedną z najbardziej zinformatyzowanych instytucji w kraju: na uwagę zasługuje chociażby wirtualizacja zasobów normalizacyjnych, wprowadzony system elektronicznego obiegu dokumentów, podpis elektroniczny, e-sklep oraz moduł KT. Nie ulega wątpliwości, iż informatyzacja ma znaczący wpływ na rozwój systemu normalizacji. Zdaniem Prezesa Jerzego Krawca ważne jest, by wprowadzone narzędzia informatyczne sprawdzały się w praktyce oraz były adekwatne i skuteczne.

Głównym celem spotkania było nie tylko podkreślenie znaczenia normalizacji w kontekście krajowym i międzynarodowym, ale także wskazanie światowych kierunków rozwoju oraz możliwości ich implementacji w polskiej rzeczywistości.

PKN jest przekonany, że tego typu spotkania przyczyniają się do zwiększenia świadomości normalizacyjnej wśród producentów, usługodawców i konsumentów, do wymiany poglądów i doświadczeń między tymi grupami. Ważne jest, by Dzień Normalizacji Polskiej wpisał się na stałe do kalendarza i był kojarzony z integracją wszystkich środowisk dążących do stworzenia konkurencyjnego rynku produktów i usług, a spotkania organizowane z jego okazji przyciągały zainteresowanych tak licznie, jak miało to miejsce w tym roku.