Zawartość

Doroczna Sesja CEN-CENELEC – zakończona

2011-06-15

7cenelec.jpgW dniach 7-8 czerwca 2011 roku w Krakowie odbyła się 7. Doroczna Sesja CEN-CENELEC,  na którą przybyli przedstawiciele krajowych jednostek normalizacyjnych - członków Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).

 

 

 

 

Wystąpienie Eleny Santiago Cid, Dyrektora Generalnego
Wystąpienie Eleny Santiago Cid, Dyrektora Generalnego,
CEN-CENELEC, Zgromadzenie Wspólnot CEN-CENELEC
Spotkanie CEN/CA
 Spotkanie CEN/CA
 

W obradach wzięły również udział delegacje krajowych jednostek normalizacyjnych z państw krajów ubiegających się o członkostwo w UE i objętych tzw. Europejską Polityką Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele innych europejskich organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz Komisji Europejskiej i Sekretariatu EFTA. Spotkanie zaszczycił Daniel Calleja Crespo – Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłuw Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel Ministra Gospodarki RP, Krzysztof Galas – Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji Gospodarczych.

Zaszczyt organizacji  sesji przypadł Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN) - członkowi europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC. O dużym znaczeniu wydarzenia świadczy objęcie go Patronatem Honorowym przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka – Ministra Gospodarki oraz Jacka  Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa.

Było to najważniejsze wydarzenie europejskiej normalizacji w tym roku. Zorganizowanie go w Krakowie związane było ze zbliżającą się prezydencją Polski w UE.

7. Doroczna Sesja CEN-CENELEC obfitowała w liczne spotkania statutowe, podczas których omawiano sprawy organizacji. Wydarzeniem Sesji było Zgromadzenie Wspólnot CEN-CENELEC, którego głównym tematem była innowacyjność i jej związek z normalizacją. Podniosły charakter spotkania nadawało miejsce - Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Gości powitał Jego Magnificencja Rektor UJ prof. Karol Musioł, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że to uniwersytety kształtują otwartą wobec innowacyjności postawę przyszłych pokoleń.  

Podczas zgromadzenia odbyła się dyskusja, w której brali udział przedstawiciele europejskiej  polityki, nauki, przemysłu i normalizacji. Uznano, że właśnie dialog tych stron na temat związany z innowacyjnością i normalizacją jest bardzo istotny i przyczynia się do kształtowania świadomości i rozwoju wiedzy, która znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia.

Premier Waldemar Pawlak w liście do Prezesa PKN Tomasza Schweitzera napisał: „Normy stanowią nieodłączne i efektywne uzupełnienie regulacji wspólnotowych umożliwiających konstruowanie i badanie bezpiecznych wyrobów przemysłowych. Współcześnie prowadzona działalność normalizacyjna jest nie tylko zaspokojeniem potrzeb konsumentów i przedsiębiorców, ale jest również ukierunkowana na innowacyjność, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zagospodarowanie zużytego sprzętu, maszyn oraz urządzeń”.

7. Doroczną Sesję CEN-CENELEC uczestnicy i organizatorzy zaliczyli do niezwykle udanych. Decyzje podjęte podczas spotkania będą miały znaczący wpływ na przyszłość systemu normalizacji europejskiej.

Zorganizowanie tego międzynarodowego wydarzenia udało się w dużej mierze dzięki wsparciu organizacyjnemu Grupy A-05 Sp. z o.o. oraz sponsorom - firmie Siemens Sp. z o.o. i Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu. Patronem medialnym spotkania była TVP Kraków.