Zawartość

Podpisanie porozumienia o współpracy z EOS

2011-07-11

kair_2_small.jpg

W dniu 30 czerwca 2011 r. w Kairze zostało podpisane Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) między Polskim Komitetem Normalizacyjnym a Egipską Organizacją ds. Normalizacji i Jakości (EOS). Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony PKN – Prezes, dr Tomasz Schweitzer, ze strony EOS – Prezes, dr Hany Barakat.  W ceremonii podpisania wzięli udział J.E. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Puchta oraz Pierwszy Sekretarz Ambasady, Tomasz Przygoda. Podpisanie porozumienia było poprzedzone konsultacjami obu organizacji, w których uczestniczyli delegowani.

 

 

 

 

kair_1_small.jpgDelegowani złożyli wizytę w Ambasadzie RP w Kairze i odbyli spotkania z Prezesem Egipsko-Polskiej Izby Przemysłowej oraz przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Egiptu, dr. Nagy Albertem. Po podpisaniu porozumienia przedstawiciele PKN zwiedzili siedzibę EOS i laboratoria badawcze organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Wstępne propozycje realizacji porozumienia obejmują trzy grupy tematyczne:

  1. Pomoc w restrukturyzacji systemu infrastruktury jakości w Egipcie.
  2. Harmonizację krajowych norm własnych obu państw w celu ułatwienia wymiany handlowej (w tym możliwość tłumaczenia na arabski PN własnych).
  3. Szkolenia z zakresu Nowego Podejścia oraz pomoc w nawiązaniu współpracy z polskimi jednostkami certyfikującymi w celu ułatwienia oznakowania CE wyrobów egipskich.

Wizyta przyczyniła się do wymiany cennych doświadczeń w zakresie normalizacji, zaś podpisane porozumienie powinno wpłynąć korzystnie na dalszy rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Egiptem i stać się kolejnym elementem przyczyniającym się do budowania pozytywnych relacji pomiędzy obydwoma krajami.