Zawartość

Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa portów i usług lotniczych

2011-08-24

W  ostatniej dekadzie bezpieczeństwo, zwłaszcza w sektorze lotnictwa cywilnego, stało się bardzo istotne. Również prywatne firmy ochroniarskie w coraz większym stopniu są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa  zarówno pasażerom, bagażowi

jak i ładunkowi.

W związku z powyżyszym CEN opublikował EN 16082 Airport and aviation security services. W normie określono kryteria jakości służące realizacji usług ochrony lotnictwa cywilnego i wymagania dla prywatnych agencji ochrony.

Czytaj więcej (tekst oryginalny w języku angielskim)