Zawartość

Konkurs „Tell us your story”

2011-12-04

W dniach 2-4 października br. w Krakowie odbędzie się Forum Rynku Wewnętrznego organizowane wspólnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz polski Rząd podczas naszej Prezydencji.

W ramach Forum zorganizowany jest konkurs „Tell us your story”.

Celem tego konkursu jest zebranie "rzeczywistych dowodów" korzystania z Jednolitego Rynku przez obywateli, konsumentów i MŚP ze wszystkich państw członkowskich. Zgłoszone przez uczestników historie posłużą za punkt odniesienia w dyskusji nt. konkretnych wyzwań, którym muszą sprostać obywatele i przedsiębiorcy na Jednolitym Rynku, która odbędzie się podczas Forum.

Wybrane historie powinny przedstawiać obywateli/przedsiębiorców podejmujących działania na Jednolitym Rynku UE, napotykających na przeszkody utrudniające/ uniemożliwiające im korzystanie z przysługujących im praw.

Zidentyfikowanie przedstawionych przeszkód powinno sprowokować podjęcie właściwych działań przez państwa członkowskie (przykładowo: działania legislacyjne, pomoc w egzekwowaniu praw, porady, zmiana praktyki administracyjnej, itd.). Pięciu finalistów z całej Europy zostanie zaproszonych do Krakowa i weźmie udział w prezentacjach poświęconych ich historiom na Forum.

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu upływa 24 czerwca 2011 r.

Więcej informacji na temat konkursu i Forum Rynku Wewnętrznego znajdziecie Państwo na stronach:

http://tellusyourstory.eu/pl    

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_pl.htm