Zawartość

Zmiana zarządzenia finansowego

2012-08-20

W dniu 30 lipca 2012 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podpisał  zarządzenie  Nr 29 zmieniające zarządzenie Nr 4 z dnia 11 stycznia 2011 r.  w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. Wprowadzona zmiana  umożliwia,  na życzenie Zamawiającego, wpłacenie całej wymaganej kwoty  za wykonanie przedmiotu umowy  (Umowa o prace na zamówienie z dostarczeniem projektu przez Zamawiającego),  po jej  podpisaniu.  Dodatkowo zmieniony został załącznik nr 5 wzór 1: Umowa o prowadzenie sekretariatu KT. Wzór umowy uzupełniono o zapisy dotyczące:

  • kwalifikacji osób delegowanych na stanowisko Sekretarza KT,
  • obowiązków wynikających z rozwiązania umowy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji  w zakresie ochrony dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac KT oraz dokumentów normalizacyjnych przesyłanych przez Zleceniobiorcę pocztą elektroniczną.