Zawartość

Spotkanie Smart Cities and Energy

2012-11-26

Smart Cities – inteligentne miasta?

Miasta to nic innego jak system naczyń połączonych. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczna jest interakcja - ścisła współpraca między przedsiębiorstwami, administracją, przemysłem, sektorem naukowym i społeczeństwem. Koncepcja smart city zmierza w kierunku tzw. miasta zrównoważonego.

Z nową ideą smart city ściśle wiąże się pojęcie smart grid - dostarczanie usług energetycznych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i zwiększaniu efektywności.

Istotnym zadaniem stojącym przed miastami jest w tym kontekście modernizacja i optymalizacja sieci elektroenergetycznej.

W związku z tymCEN CENELEC Management Centre(CCMC) wspólnie z CEN CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM)  zaplanowały na 5 grudnia 2012 r. spotkanie Smart Cities and Energy.

Cele spotkania to:

·         przedstawienie aktualnego europejskiego stanu prac normalizacyjnych związanych z kwestiami energetycznymi w kontekście Smart Cities;

·         zapoczątkowanie dyskusji z ekspertami w zakresie zagadnień normalizacyjnych w odniesieniu do Smart Cities;

·         uzyskanie opinii i określenie przyszłych planów normalizacyjnych w zakresie Smart Cities.

 

Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla przedstawicieli przemysłu i społeczności zaangażowanych w koncepcję Smart Cities, jak i ekspertów/przedstawicieli Komitetów Technicznych PKN.

Z agendą w formacie PDF na spotkanie możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Zgłoszenia można przesyłać pod adresem inno@cencenelec.eu.