Zawartość

Znak PN dla impregnatu ochronno-dekoracyjnego do drewna VIDARON

2012-11-22

PKN informuje, że kolejny wyrób został certyfikowany na Znak PN. Wyrobem tym jest impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna VIDARON, firmy FFiL Śnieżka S.A. Znak PN potwierdza zgodność wyrobu z normą PN-C-81753:2002.