Zawartość

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa w szkołach

2012-12-11

5 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste zawiązanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach, zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W obecności przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych zaangażowanych w projekty rządowe na rzecz bezpiecznej szkoły, reprezentanci zaproszonych do koalicji organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny. Sygnatariusze listu zobowiązali się m. in. do podejmowania działań skierowanych na wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz współpracę przy planowanych w przyszłości projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej Szkoły.

Prowadząca uroczystość Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, w swojej wypowiedzi stwierdziła, że osiąganie wysokich efektów kształcenia nie będzie możliwe, jeśli szkoła nie będzie dbała o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów. To priorytet całego systemu  oświaty, w tym dyrektorów szkół, innych instytucji oświatowych i nadzoru pedagogicznego. Najskuteczniej szkole mogą pomóc organizacje, instytucje i  ludzie, którzy są blisko konkretnych szkół i ich problemów. Dlatego zainicjowano stworzenie koalicji na rzecz dbałości o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów środowisko.

List intencyjny podpisali przedstawiciele następujących instytucji: Caritas Polska, Fundacja Falochron, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Fundacja Doroty Stalińskiej Nadzieja, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Komitet Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Niebieska Linia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Polski Komitet Normalizacyjny na uroczystości był reprezentowany przez Jolantę Kochańską, zastępcę prezesa PKN.  Nasza instytucja również przyłączyła się do wspierania programu bezpiecznej szkoły. Swoją rolę widzimy m.in. w działaniach na rzecz kształtowania postaw obywatelskich, uczenia współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach  (np. systemy bezpieczeństwa w budynku szkolnym).