Zawartość

PKN na uczelniach w ramach przedmiotu „Normalizacja”

2012-12-03

Polski Komitet Normalizacyjny ma przyjemność poinformować o dodatkowych korzyściach dla Uczelni wyższych z tytułu prowadzonej Polityki edukacyjnej. W ramach przedmiotu Normalizacja, realizowanego przez Uczelnie, PKN oferuje bezpłatne przeprowadzenie przez specjalistów Wydziału Certyfikacji, 2‑godzinnego wykładu (2x45 minut) na temat oceny zgodności i związanej z nią certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą.

Zapraszamy Uczelnie do skorzystania z naszej oferty.

Zgłoszenia przyjmuje: Ewelina Reterska

tel. 22 556 76 13; email: wcrsekr@pkn.pl

Polski Komitet Normalizacyjny

Wydział Certyfikacji