Zawartość

Seminarium „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”

2012-12-12

img_02241_small.jpg

Jak ułatwić polskim przedsiębiorcom dostęp na rynek Unii Celnej?

7 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się Seminarium „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”. Seminarium zostało zorganizowane przez MG, PARP oraz PKN. Program konferencji przygotowano zgodnie z potrzebami polskich przedsiębiorców zaangażowanych na rynku wschodnim. Uczestnicy otrzymali aktualny zestaw informacji nt. nowych zasad obrotu towarowego, przepisów celnych oraz planowanych rozwiązań w kolejnych latach. Nie zabrakło także informacji szczegółowych, potrzebnych dla poszczególnych branż (przepisy weterynaryjne, fitosanitarne).   

Otwarcia seminarium dokonał Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w MG. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak istotne dla naszego kraju są relacje gospodarcze z partnerami wschodnimi, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego w Europie.

Jako pierwszy z gości zagranicznych przemówił Walery Koreszkow, Minister ds. regulacji technicznych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG). Tematem jego wystąpienia były „Podstawowe aspekty procesów integracyjnych oraz regulacje techniczne w ramach UC i WOG”.

Ze strony PKN  na seminarium głos zabrali:  Tomasz Schweitzer, Prezes PKN oraz Zygmunt Niechoda, Doradca Prezesa PKN. Prezes PKN, korzystając z obecności wielu przedsiębiorców, podzielił się swoimi przemyśleniami nt. systemu normalizacji dobrowolnej. Z kolei Z. Niechoda przedstawił doświadczenia PKN w zakresie współpracy z krajami UC.

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników seminarium oraz ich zainteresowanie wykładami, organizatorzy planują kolejne przedsięwzięcia popularyzujące relacje handlowe  polskich przedsiębiorców z partnerami wschodnimi.