Zawartość

Spotkania praktyki z nauką

2012-12-07

W ramach Projektu PKN „Spotkania praktyki z nauką” przedstawiciele Wydziału Certyfikacji PKN spotkają się ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

W dniu 14.01.2013 r. w godz. 15:00-16:30, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjaliści z Wydziału Certyfikacji PKN w ramach przedmiotu „Normalizacja”, zapoznają studentów Uniwersytetu z praktycznym podejściem do oceny zgodności i związanej z nią certyfikacji dobrowolnej, w tym certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą m.in.

z perspektywy korzyści dla z zainteresowanych stron.