Zawartość

Zapraszamy do udziału w pracach Komitetu CEN/CLC/TC 5 „Space“

2012-12-20

Od 2007 roku organizacje europejskie CEN, CENELEC i ETSI zajmują się opracowaniem norm dla przemysłu kosmicznego. Obecnie prace odbywają się w ramach Komitetu CEN/CLC/TC 5 „Space”. W projekt jest zaangażowanych około 200 specjalistów z różnych krajów. Zadaniem komitetu jest stworzenie norm dla aplikacji związanych z przestrzenią kosmiczną – m.in. nawigacyjnych, wymiany informacji i obserwacji Ziemi. Wyniki prac  będą stosowane na poziomie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym.

W ramach komitetu CEN/CLC/TC 5 „Space“ działa kilka grup roboczych. Pierwsza zajmie się obserwacją Ziemi i aplikacjami nawigacyjnymi, druga systemem informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej (SSA), trzecia z nich będzie pracować nad interfejsem ładunku użytecznego dla wyrzutni. Pozostałe grupy pod kierownictwem ETSI będą odpowiedzialne m.in. za prace związane z odbiornikami nawigacyjnymi i urządzeniami do pozycjonowania, interoperacyjność i integrację MMS (Multimedia Message Service) i FNS (Federated Naming  Service) z NGN (Next Generation Network) i GNSS (Global Navigation  Satellite System) (Gallileo) oraz zarządzanie w przypadku katastrofy.

Wszystkich zainteresowanych (w tym ekspertów z firm, organizacji, instytutów i uniwersytetów) zapraszamy do udziału w pracach Komitetu CEN/CLC/TC 5 „Space”.

Szczegółowych  informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela Pani Izabela Grodek (email: izabela.grodek@pkn.pl, tel. 22 556 75 43). Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką.