Zawartość

Badanie mające na celu ciągłe doskonalenie ISO 14001

2013-02-08

baner_iso_14001.jpg

Podkomitet Techniczny ISO/TC 207/SC1 Environmental Management Systems rozpoczął badanie mające na celu ciągłe doskonalenie ISO 14001.

 

Celem badania jest lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników oraz innych stron zainteresowanych w zakresie norm systemów zarządzania środowiskowego i wykorzystanie tej wiedzy w nowelizacji ISO 14001 i ISO 14004. W badaniu uwzględniono kluczowe sprawy wynikające z dyskusji w grupach roboczych pracujących nad nowelizacją tych norm.

 

Badanie skierowane jest do:

─       osób, które wdrożyły lub stosują w organizacjach normy ISO 14001 i ISO 14004 (użytkownicy),

─       pozostałych osób pracujących z normami lub zainteresowanych tymi normami (np. osoby z jednostek certyfikujących, jednostek regulacyjnych, środowisk akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń handlowych, grup przemysłowych i środowisk naukowych).

 

 

Badanie jest dostępne na stronie internetowej http://www.iso.org/iso/14001survey2013 i trwa do 30 kwietnia 2013 r.

 

Udzielenie odpowiedzi na pytania nie powinno zająć więcej niż 20 minut.

 

Wyniki badania będą wykorzystane w nowelizacji ISO 14001 i ISO 14004 i będą udostępnione stronom zainteresowanym na ich wniosek.

 

Wszystkie odpowiedzi i dane respondentów będą poufne.