Zawartość

Narada kuratorów oświaty

2013-02-14

W dniach 13-14 lutego 2013 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyła się narada kuratorów oświaty. Uczestniczyła w niej Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej. W naradzie wziął udział także Tomasz Schweitzer, prezes PKN.

Wśród tematów poruszanych na naradzie warto wymienić: wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania szkół, zagadnienia związane z likwidacją szkół, działania na rzecz sześciolatków, cyfrowa szkoła – stan realizacji.

Na naradzie kuratorów Prezes PKN przedstawił prezentację pt. „Nauczanie normalizacji w szkole”.

Więcej informacji w miesięczniku „WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja” nr 2/2013.