Zawartość

Elisabeth Stampfl-Blaha w PKN

2013-03-15

 

 

 

delegacja_041403.jpg14 marca 2013 r. w PKN złożyła wizytę Elisabeth Stampfl-Blaha – Wiceprezydent ISO ds. Technicznych, Dyrektor Zarządzający Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego (ASI). Oficjalnego powitania dokonał Tomasz Schweitzer – Prezes PKN. W spotkaniu uczestniczyły ponadto Jolanta Kochańska – Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji oraz Ewa Zielińska – Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych.

W trakcie spotkania podzielono się doświadczeniami na temat:

– ostatnich zmian w PKN i ASI;

– wpływu rozporządzenia UE w sprawie normalizacji europejskiej na działalność krajowych jednostek normalizacyjnych;

– zmian w pracach technicznych ISO.

Druga część spotkania miała miejsce w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Paweł Rybicki, Dyrektor CLKP i Przewodniczący CEN /TC 419 Usługi kryminalistyczne, przedstawił działalność oraz zakres prac CEN/TC 419 i Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z najciekawszymi działami laboratorium zajmującymi się m.in. badaniem broni, lekarstw i dokumentacji.