Zawartość

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011:2012

2013-03-07

Każda organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania powinna go utrzymywać i doskonalić, a jednym z narzędzi do tego służących jest audit. Umożliwia on niezależną i bezstronną ocenę przebiegu procesów w organizacji poprzez wykazanie występujących w nich mocnych i słabych stron. A to z kolei jest podstawą do wprowadzenia zmian i dalszego doskonalenia organizacji. Zasady auditowania, zarządzania programami auditów oraz prowadzenia auditów systemów zarządzania są opisane w normie PN-EN ISO 19011, której nowa wersja została opracowana w 2012 r.

O najważniejszych zmianach w normie przeczytają Państwo w artykule opublikowanym w miesięczniku Wiadomości PKN 1/2013

Zapraszamy do lektury

Redakcja