Zawartość

Konferencja „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”

2013-04-17

Ostatnie doniesienia na temat nieprawidłowości w branży spożywczej stały się punktem odniesienia dla zorganizowanej w dniu 23.04.2013 r. w Hotelu Westin w Warszawie konferencji pt. Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń. Poruszane były zagadnienia z zakresu przepisów prawa, wymogów technicznych, bezpieczeństwa konsumentów i jakości produktów.

Zaproszeni z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego goście: Pan Tomasz Schweitzer, Prezes PKN oraz Pani Anna Stankowska, Dyrektor Wydziału Certyfikacji, wygłosili prelekcję na temat możliwości poprawy jakości krajowych wyrobów żywnościowych poprzez stosowanie Polskich Norm i znakowanie produktów Znakiem PN.