Zawartość

Seminarium nt. Facility Management na Uniwersytecie Warszawskim

2013-04-19

W dniu 17.04.2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium zorganizowane przez przedstawicieli UW w Komitecie Zadaniowym Nr 503 ds. Facility Management. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z usługami Facility Management (FM) w świetle norm serii PN-EN 15221, jak również oceny zgodności i certyfikacji, w tym certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą (Znak PN). Jako pierwszy wystąpił prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulik z Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, który omówił stan prac normalizacyjnych dotyczących branży Facility Management. Następnie dr Bartłomiej Śliwiński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił zagadnienia dotyczące norm FM, obejmujące zarządzanie procesami biznesowymi. W dalszej kolejności dr hab. Iwona Foryś oraz mgr inż. Zbigniew Mazurek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego omówili tematykę benchmarkingu w procesie Facility Management. Ostatni temat seminarium omówił przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, mgr inż. Adam Muszyński. Zaprezentował tematykę dotyczącą oceny zgodności w ujęciu prawnym oraz normatywnym, jak również związaną z dobrowolną certyfikacją wyrobów (w tym usług) na Znak PN, potwierdzający zgodność z Polską Normą.

 

1_2013-04-17.jpg      2_2013-04-17.jpg