Zawartość

Europejska konferencja „SMEs and Standardization”

2013-05-15

W dniu 28 maja 2013 w Brukseli odbędzie się konferencja „SMEs and Standardization”, będąca podsumowaniem projektu SMEST 2 (SME Standardization Toolkit), którego celem jest wzmocnienie i wspieranie powiązań między MŚP i normalizacją.

Projekt ten wspierany jest przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA); w jego ramach współpracują  organizacje normalizacyjne z Austrii (ASI), Niemiec (DIN), Holandii (NEN). Majowa konferencja, organizowana  przez Europejskie Organizacje Normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI), kierowana jest do przedstawicieli: małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń gospodarczych i handlowych, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, środowisk akademickich, ośrodków naukowo-badawczych oraz pozostałych zainteresowanych.

Podczas konferencji odbędą się sesje poświęcone zagadnieniom podnoszenia świadomości normalizacyjnej, wpływu zainteresowanych na rozwój norm, stosowania norm oraz zaangażowania w proces normalizacyjny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny; więcej informacji na jego temat, a także formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie organizatorów:

http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2013-08.aspx