Zawartość

Informacja o posiedzeniu Grupy Koordynacyjnej CEN-CENELEC-ETSI „Smart and Sustainable Cities and Communities”

2013-05-09

Na mocy Decyzji Rady Technicznej CEN nr 32/2012 oraz Decyzji Rady Technicznej CENELEC D 143/067-069 została powołana Grupa Koordynacyjna „Smart and Sustainable Cities and Communities” (SSCC-CG).

Zadaniem SSCC-CG jest wsparcie normalizacyjne działań mających na celu zrównoważony rozwój miast i osiedli, we współpracy z Komisją Europejską na zasadach partnerstwa „Smart Cities and Communities European Innovation Partnership”.

Zakres działalności SSCC-CG obejmuje analizę obecnego stanu prac nad zrównoważonym rozwojem miast i osiedli, zarówno w warstwie prawnej, jak i normalizacyjnej oraz koordynację strategiczną i techniczną tych prac.

Pierwsze posiedzenie grupy odbędzie się dnia 11 czerwca 2013 w siedzibie CEN przy Avenue Marnix 17 w Brukseli.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach grupy proszone są o kontakt z Anną Korab - Wydział Koordynacji PKN (e-mail:anna.korab@pkn.pl tel. 22 556 75 51) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013.