Zawartość

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

2013-05-08

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761), Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada składniki majątku ruchomego uznane za zużyte lub zbędne, przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, lub darowizny.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosekpodmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego, należy kierować do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w terminie do dnia 17.05.2013 r. na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny 00-050 Warszawa ul.Świętokrzyska 14B, kancelaria główna pok. 109.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 

Wykaz składników majątku ruchomego określonego jako zbędny lub zużyty