Zawartość

Informacja o terminie przeprowadzenia aukcji zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

2013-06-20

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), PKN przeprowadzi aukcję dotyczącą sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, na które wpłynęły więcej niż jedna oferta kupna.

Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie PKN w Warszawie ul. Świętokrzyska 14 (V piętro, pok. 506).

Oferenci, którzy złożyli wnioski na zakup sprzętu, zostaną poinformowani telefonicznie.