Zawartość

Komunikat o przenumerowaniu oraz przywróceniu aktualności PN

2013-06-19
zmiana_numeracji-01.jpg
Przenumerowanie

W związku z wprowadzeniem od 01.01.2013 r. zmiany zasad numeracji Polskich Norm oraz publikowania tej samej Polskiej Normy w kilku wersjach językowych, zmienia się numerację Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie w języku polskim zatwierdzone w 2012 r. i opublikowane w 2013 r. Normy podlegające przenumerowaniu będą opublikowane ponownie ze zmienionym numerem referencyjnym i dostarczone klientom, którzy kupili PN przed przenumerowaniem (Decyzja 1/2013 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.06.2013 r. w sprawie przenumerowania Polskich Norm). Opublikowanie przenumerowanych PN nastąpi do dnia 20.07.2013 r., a do dnia31.07.2013 r. klienci otrzymają poprawiony egzemplarz PN.

Jednocześnie przywraca  się  aktualność Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie metodą uznania, wycofanych w wyniku zastąpienia przez  Polskie Normy wprowadzające Normy Europejskie w języku polskim zatwierdzone w 2012 r. i opublikowane w 2013 r. (Decyzja 2/2013  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.06.2013 r. w sprawie  przywrócenia aktualności Polskich Norm).