Zawartość

PKN – Partner Przyjazny Edukacji

2013-06-20

tabliczka_2.jpgZ przyjemnością informujemy, że 17 czerwca 2013 r. Polski Komitet Normalizacyjny został uhonorowany tytułem „Partner Przyjazny Edukacji”.

Stało się to podczas XXVII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Podsumowaniu patronowali: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

W uroczystości uczestniczył Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, który z  rąk Krzysztofa Piątkowskiego, Wiceprezydenta Łodzi otrzymał stosowny certyfikat.

Wyróżnienie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest m.in. efektem pracy zespołu Pełnomocnika ds. Polityki Edukacyjnej PKN.

Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowane są w każdym roku szkolnym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Podczas nich prezentowani są wybitni naukowcy i pedagodzy, autorzy innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych. To unikatowe przedsięwzięcie w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie osób twórczych wprowadzających do praktyki edukacyjnej wartościowe modele edukacji.

Podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego przyznawane są tytuły i certyfikaty: Mistrz Pedagogii, Kreator innowacji, Kreator kształtowania kompetencji społecznych, Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych, Lider w edukacji, Partner przyjazny edukacji, Innowacyjny pracodawca, Talent uczniowski, Nauczyciel nowator.

W tym roku wśród uhonorowanych znalazły się m.in. firmy.: Microsoft Sp. z o.o., Gillette Poland International Sp. z o.o., Teatr Jaracza w Łodzi.

Dotychczas wyróżnieni byli m.in.: prof. Jerzy Bralczyk,  prof. Marek Belka, prof. Michał Kleiber, Anna Dymna, prof. Stanisław Dylak, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, uczeni, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.