Zawartość

Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2013-07-24

W celu usprawnienia postępowania przy obejmowaniu patronatami przez PKN imprez i wydarzeń o szczególnej randze merytorycznej związanej z działalnością normalizacyjną, z dniem 22 lipca 2013 r. zostały wprowadzone zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa PKN.

Zarządzenie określa jasne kryteria przyznawania patronatów przez naszą instytucję, tym samym dając możliwość nawiązania współpracy z PKN.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia.