Zawartość

Informowanie o stosowaniu PN-ISO 26000

2013-09-30

Poniżej podano tłumaczenie dokumentu opracowanego przez ISO 26000 PPO SAG Social Responsibility, dotyczącego sposobu informowania o stosowaniu ISO 26000.

Te same zasady dotyczą informowania o stosowaniu PN-ISO 26000.
 

ISO 26000 PPO SAG

Social responsibility
 

Protokół dotyczący sposobu informowania o ISO 26000

Organizacje, które chcą informować o stosowaniu (korzystaniu z) normy ISO 26000, powinny starannie wybierać sformułowania. Z tekstu ISO 26000 wyraźnie wynika, że jest to norma o charakterze wytycznych i nie jest przeznaczona do stosowania dla celów certyfikacji. Niniejszy protokół został opracowany przez ISO 26000 Post Publication Organization na podstawie dotychczasowego doświadczenia i celem jego jest podanie wytycznych dotyczących poprawnych sformułowań oraz sformułowań niewłaściwych, których należy unikać podczas informowania o stosowaniu ISO 26000.

Sformułowania poprawne

Wykorzystanie normy ISO 26000 do integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji

Stosowanie normy ISO 26000 do integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji

Uznanie ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne

Na podstawie ISO 26000

Realizowanie (Przestrzeganie) wytycznych podanych w ISO 26000

Inspirowane przez  ISO 26000

Sformułowania niewłaściwe

…certyfikowane na zgodność z ISO 26000

…weryfikowane na zgodność z ISO 26000

…zgodnie z ISO 26000

…zgodność z ISO 26000

…spójność z ISO 26000

…ocenione wg ISO 26000

…spełnia wymagania ISO 26000

UWAGA:

Chociaż wyrażenie “wdrożyć  normę” jest szeroko stosowane i często rozumiane w znaczeniu “stosować normę”, PPO uważa, że może być ono mylące w przypadku stosowania w kontekście normy zawierającej tylko wytyczne. Dlatego, chociaż wyrażenie to nie jest wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie jako niewłaściwe, jeżeli jest to możliwe, zalecane jest jednak stosowanie innych wyrażeń.

Przykład dobrego sposobu informowania o stosowaniu ISO 26000

Organizacja X:

Wykorzystywaliśmy/stosowaliśmy ISO 26000 jako przewodnik/strukturę ramową/podstawę do integracji/ wdrożenia społecznej odpowiedzialności do naszych wartości i praktyk.

Organizacja Y:

Uznajemy ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne dotyczące integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania społecznie odpowiedzialnego.

Czytaj dokument w oryginale