Zawartość

Światowy Dzień Normalizacji

2013-10-14

world_standards_day_poster_2013_-final_hr.jpgJak co roku 14 października obchodzimy Światowy Dzień Normalizacji, który honoruje pracę tysięcy ekspertów z całego świata, współpracujących z IEC, ISO, ITU i tworzących Normy Międzynarodowe. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło:

„Normy Międzynarodowe gwarantują pozytywne zmiany”

Zasady leżące u podstaw normalizacji międzynarodowej są obecnie bardziej istotne niż kiedykolwiek. Normy gwarantują pozytywne zmiany poprzez usuwanie barier w komunikacji i współpracy, a prace IEC, ISO, ITU mają zasadnicze znaczenie dla opracowywania norm, które przekazują wiedzę do wszystkich krajów świata, tym samym stanowią budulec dla globalnego dobrobytu - zapewniają biznesowi, rządowi i społeczeństwu solidną platformę do pozytywnych zmian. Organizacje te harmonizują najlepsze praktyki światowe, eliminując techniczne bariery w handlu i wspierając wspólny postęp społeczno-gospodarczy. W rezultacie docierają do konsumentów, którzy mają większy wybór, wyższą jakość i niższe ceny. Normy Międzynarodowe są potężnymi narzędziami służącymi do wprowadzania pozytywnych zmian.

Więcej o Światowym Dniu Normalizacji oraz w październikowym numerze „Wiadomości PKN”