Zawartość

Audit w PKN pomyślnie zakończony

2013-11-08

pcbc_0.jpgW dniach 29-31 października br. odbył się audit zewnętrzny ponownej certyfikacji systemu zarządzania  jakością i bezpieczeństwem informacji.

Jest to pierwszy cykl certyfikacji tych systemów jako zintegrowanego systemu zarządzania, który formalnie funkcjonuje w PKN od 14 września 2012 r.

Doświadczenia PKN z systemami zarządzania sięgają roku 2004, kiedy to po raz pierwszy certyfikowano system zarządzania  jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001.

Początki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji datuje się na rok 2006, w którym to powstała pierwsza polityka bezpieczeństwa informacji.

W roku 2011 zewnętrzny audit certyfikacyjny potwierdził skuteczność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

„Świeży” certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ważny do 4 listopada 2016 r. stanowi dowód ogromnej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników Komórek Organizacyjnych PKN w utrzymanie i doskonalenie procesów objętych zakresem certyfikatu.