Zawartość

Nowa norma ISO 9001 – jaka będzie?

2013-12-20

„Niektórym trudno w to uwierzyć, ale już ponad ćwierć wieku upłynęło od ukazania się pierwszego wydania norm ISO serii 9000. W tym okresie zyskały one dużą popularność i stały się, zgodnie z oczekiwaniami ich twórców, międzynarodowym językiem związanym ze światem zarządzania i biznesu. (…)

Ostatnia nowelizacja normy ISO 9001 zakończona w 2008 r. pozostawiła u wielu użytkowników tej normy pewien niedosyt. Wprowadzone zmiany okazały się znacznie mniejsze niż oczekiwano, a ich charakter był w znacznym stopniu bardziej redakcyjny niż merytoryczny. Jeżeli połączymy to z dostrzegalnym już od kilku lat spadkiem tempa wzrostu liczby tzw. czynnych certyfikatów systemów zarządzania jakością, to stanie się zrozumiałe, dlaczego z rozpoczęciem prac związanych z kolejną nowelizacją normy nie czekano zbyt długo. (…)

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród szerokiej rzeszy użytkowników normy, w październiku 2011 r. na spotkaniu Podkomitetu ISO/TC 176/SC 2 zapadła jednak decyzja dotycząca potrzeby szybkiej i znaczącej nowelizacji normy ISO 9001. Dość szeroko przedstawione uzasadnienia dotyczące potrzeby zmian dotyczyły głównie następującej kwestii:

Norma dotycząca systemu zarządzania jest napisana językiem odmiennym od tego, którym posługują się osoby zarządzające organizacją, a dotyczy to w głównej mierze kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem biznesowym.”

Więcej można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika „Wiadomości PKN. Normalizacja”.