Zawartość

Noworoczne postanowienia i zarządzanie ryzykiem w PN-ISO 31000

2014-01-30

Jednakże tzw. noworoczne postanowienia rzadko są dotrzymywane. Dlaczego? Po pierwsze, przeważnie funkcjonują tylko w naszych myślach – nie zostały nigdzie zapisane. Po drugie, nie została przemyślana lista zagrożeń, która może przeszkodzić w realizacji celu. Jeśli nie znamy zagrożeń, to nie możemy się im przeciwstawić.

Warto pamiętać, że wszystkie działania, których się podejmujemy, obarczone są pewnym ryzykiem, czyli różnymi zagrożeniami mogącymi utrudnić lub uniemożliwić realizację postawionych celów. Aby uniknąć czyhających pułapek, warto zastosować sprawdzoną w wielu organizacjach metodę zarządzania ryzykiem opisaną w normie PN-ISO 31000:2012.

Dzięki zastosowanej metodzie:

 • zwiększymy prawdopodobieństwo osiągania celów,
 • udoskonalimy identyfikację szans i zagrożeń,
 • spełnimy wymagania prawne,
 • udoskonalimy obowiązkowe i dobrowolne raportowanie,
 • poprawimy ład organizacyjny,
 • zwiększymy zaufanie interesariuszy szkoły,
 • udoskonalimy środki kontroli,
 • zwiększymy skuteczność i efektywność operacyjną,
 • poprawimy wyniki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie środowiska,
 • skuteczniej będziemy zapobiegać stratom oraz nieprzyjemnym incydentom,
 • zmniejszymy ewentualne straty,
 • zwiększymy odporność organizacji na zagrożenia płynące z wnętrza i z zewnątrz organizacji.