Zawartość

Nowelizacja ISO 9001 i ISO 14001

2014-02-22
box11.jpg
Nowelizacja ISO 9001 i ISO 14001

Pierwsze normy serii ISO 9000 zostały opublikowane w 1987 r. W 1996  r. opublikowano pierwsze normy serii ISO 14000. Jak wszystkie normy, podlegały okresowym przeglądom, w wyniku których podejmowano decyzję o ich nowelizacji, opracowaniu zmiany lub utrzymaniu normy w niezmienionej postaci. Kolejne nowelizacje norm ISO 9001 i ISO 14001 miały na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki, techniki i praktyki w określonej dziedzinie, nadążanie za „poziomem techniki” i korzystanie z doświadczeń ze stosowania norm.  Podczas wszystkich dotychczasowych nowelizacji ISO 9001 i ISO 14001 starano się zapewnić ich kompatybilność.

Więcej można przeczytać w numerze Wiadomości PKN 12/2014.