Zawartość

II Konkurs „Normalizacja i ja” – nagrody zostały wręczone

2014-03-13

konferencja_edukacja.jpg

W dniu 12 marca br. w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Jasińskiego w Warszawie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole”, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom II Konkursu „Normalizacja i ja”. Wczorajsze wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in.: Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, a także Wojciech Szewczyk, zastępca Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. Nagrody wręczali: Tadeusz Sławecki, Tomasz Schweitzer – Prezes PKN oraz Witold Woźniak – zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Temat Konferencji „Edukacja na rynek pracy” został podjęty przez jedenastu prelegentów reprezentujących zarówno pracodawców, jak i sferę edukacji. Tematyka zainteresowała uczestników z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kuratoriów oświaty,  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Związku Rzemiosła Polskiego,  Naczelnej Organizacji Technicznej, Instytutu Badań Edukacyjnych,  Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie i Siedlcach, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Ośrodka Edukacji Rolniczej, przedstawicieli samorządów, pracodawców, pracowników naukowych szkół wyższych, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Listy gratulacyjne na ręce Tomasza Schweitzera, Prezesa PKN, przekazali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Z treścią listów można zapoznać się poniżej.

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

List KOWEZiU