Zawartość

Posiedzenie plenarne CEN/TC 252 i posiedzenia towarzyszące

2014-04-07

W dniach 1.04.2014 r. oraz 2.04.2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyły się posiedzenia Grupy Roboczej CEN/TC 252/WG 6 General and common safety specifications działającej w ramach CEN/TC 252 Child use and care articles. Uwieńczeniem cyklu posiedzeń było Posiedzenie plenarne CEN/TC 252 w dniu 03.04.2014 r., w którym wzięli udział przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Austrii, Hiszpanii, a także Polski.

Posiedzenia zostały zorganizowane w Polsce z inicjatywy CEN/TC 252.