Zawartość

Rozstrzygnięcie przetargu

2014-05-13

Polski Komitet Normalizacyjny uprzejmie informuje, że w ogłoszonym 25.04.2014 r. przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego PKN VW Passat, dokonano wyboru nabywcy. Wygrała oferta z propozycją najwyższej ceny nabycia przedmiotu przetargu, tj. 15.249,00 zł.