Zawartość

Przedsiębiorcy z Białorusi w PKN

2014-06-16

12 czerwca 2014 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się seminarium „System normalizacyjny w Polsce” przeznaczone dla przedstawicieli białoruskiego biznesu, którzy zapoznali się z zagadnieniami z zakresu zasad działania normalizacji w Polsce, struktury systemu, procedur normalizacyjnych oraz udziału MSP w normalizacji.

Wizyta odbyła się w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w porozumieniu z MSZ RP.  Praktyczny cel projektu to pomoc w rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi.

Partnerami projektu byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Białorusi, tamtejszy Polski Klub Biznesu oraz Klub Biznesu w Grodnie. Podczas pobytu w Polsce białoruscy goście zwiedzali m.in.:  Giełdę Papierów Wartościowych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wizyta delegacji przedsiębiorców pochodzących z środowisk polonijnych w PKN była możliwa dzięki dobrej, wieloletniej współpracy między PKN a Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową. Kolejna wizyta przedsiębiorców z Białorusi w PKN przewidziana jest na 3 lipca br.