Zawartość

Ankieta powszechna prPN-prEN ISO 9001

2014-07-14

10 lipca została uruchomiona ankieta powszechna projektu: prPN-prEN ISO 9001 Quality management systems – Requirements (Systemy zarządzania jakością – Wymagania).

Wszyscy zainteresowani ww. projektem mogą zgłosić swoje uwagi.

 Uwagi należy zgłaszać w języku angielskim na formularzu CEN commenting form  do sekretariatu KT 6 na adres: anna.gruszka@pkn.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej https://pzn.pkn.pl/pzn-share/page/pzn/polling?target=pollingNoteFormPanel&pollingId=9010067806.

 

Zgłoszone uwagi będą analizowane przez KT 6 ds. Systemów Zarządzania i wykorzystane do opracowania stanowiska polskiego do prEN ISO 9001 (ISO/DIS 9001).

 

Projekt normy można zakupić przez Formularz zamówienia  http://www.pkn.pl/formularz-zamowienia lub zapoznać się z nim w czytelniach PKN w Warszawie, Łodzi lub Katowicach.

Termin nadsyłania uwag - 29 sierpnia 2014 r.