Zawartość

IECRE - nowy system certyfikacji dla sektora energetyki odnawialnej

2014-10-31

Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz konieczność zmniejszenia udziału paliw kopalnych doprowadziły do szybkiego rozwoju sektora energetyki odnawialnej.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC, która stoi na czele międzynarodowej normalizacji energii wiatrowej, słonecznej i morskiej od wielu lat, teraz poszła o krok dalej i uruchomiła IECRE - system IEC do certyfikacji na zgodność z normami odnoszącymi się do urządzeń wykorzystywanych w zastosowaniach z zakresu energetyki odnawialnej.

Więcej na ten temat przeczytać można w numerze 9. „Wiadomości PKN. Normalizacja”.