Zawartość

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej

2014-11-04

img_9754_2.jpg

Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej”, zorganizowana 30 października 2014 r. z inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, była skierowana do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących. Do tych osób, których obowiązkiem jest ochrona aktywów informacyjnych przetwarzanych w szkole, w  tym danych osobowych. Organizatorzy konferencji zadbali o możliwie wielostronne i wieloaspektowe przedstawienie kwestii bezpieczeństwa informacyjnego w dziedzinie  oświaty i edukacji. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu wystąpieniach i referatach.

Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreślił wagę bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych osobowych, które stanowią istotny aspekt działania szkół i placówek oświatowych. Wyraził również opinię, jak bardzo ważne dla bezpieczeństwa uczniów jest umiejętne i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom, które niesie ze sobą globalizacja.

Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, w swojej prezentacji wskazał m.in., że „innowacje nie rodzą się w nauce, innowacje powstają w przemyśle. Medium, które najskuteczniej rozpowszechnia innowacje, jest normalizacja”. Natomiast Grażyna Ożarek (PKN) podkreśliła jak dalece na stworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym ma wpływ umiejętne wykorzystanie odpowiednich norm.

Kolejne referaty dotyczyły m.in. kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w szkole, przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej itp.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w szkole i placówce oświatowej. Sądząc po reakcjach uczestników spotkania, cel ten udało się zrealizować.