Zawartość

Wizyta przedstawicieli DKE w Warszawie

2015-02-05
img_0232_1_box.jpg

Wizyta przedstawicieli DKE

W dniach 2 - 4 lutego 2015 r. do siedziby PKN w Warszawie przyjechali z wizytą roboczą przedstawiciele DKE - Niemieckiej Komisji Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych DIN i VDE, której zadaniem jest opracowywanie norm z dziedziny inżynierii elektrycznej, elektroniki i informatyki, a także telekomunikacji.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie kierownictwa PKN i DKE. Stronę polską reprezentowali: T. Schweitzer (Prezes PKN), J. Kochańska (Zastępca Prezesa PKN ds. normalizacji) i E. Zielińska (Dyrektor WRZ). Ze strony niemieckiej udział w spotkaniu wzięli: Michael Teigeler (Managing Director) oraz Thomas Sentko (International Cooperation IEC). Tematem rozmów były kwestie dot. działań KE wobec normalizacji europejskiej, przyszłości CENELEC oraz realizacja porozumienia pomiędzy DKE a PKN.

Kolejnym elementem wizyty było seminarium dla pracowników PKN,  w którym wzięli udział przedstawiciele Pionu Normalizacyjnego, Wydziału Koordynacji oraz Wydziału Relacji Zewnętrznych.

Prelegentami byli Thomas Sentko oraz Henryk Sieradzki (Technical Officer of DKE German Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE). W swoich wystąpieniach omówili działalność DKE, strukturę systemu normalizacyjnego w Niemczech, działalność komitetów technicznych i procedurę opracowywania dokumentów normalizacyjnych.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły aspekty związane ze współpracą DKE i DIN (niemiecka jednostka normalizacyjna), rolą eksperta w aktywności normalizacyjnej, opracowywaniem Norm Europejskich i Międzynarodowych.

Dzięki takim spotkaniom pracownicy PKN mają szansę zapoznać się z  działalnością jednostek normalizacyjnych w innych krajach i skorzystać  z tych rozwiązań, które mogą zwiększyć efektywność działania rodzimej jednostki normalizacyjnej.