Zawartość

Inteligentne miasta

2015-03-20
wiadomosci_3_box.jpg
Wiadomości PKN

W miastach, jak w soczewce, skupiają się najważniejsze problemy współczesnego świata.  Funkcjonowanie miast zależy przecież od sprawności wielu elementów takich jak: transport, budynki, energia, woda, bezpieczeństwo publiczne, telekomunikacja. Wszystkie elementy infrastruktury miejskiej są projektowane i utrzymywane m.in. na podstawie wytycznych zawartych w normach. Okazuje się, że miasta przyszłości, czyli „miasta inteligentne”, to obecnie jeden z nowych, głównych nurtów działalności normalizacyjnej. Można to dostrzec zwłaszcza na szczeblu międzynarodowym, gdzie w ostatnich latach powołano do życia szereg nowych ciał technicznych zaangażowanych w tę tematykę. Czytaj więcej w „Wiadomościach PKN” 3/2015.