Zawartość

Konferencja z okazji 20-lecia KT 242

2015-03-18
img_0722_www2.jpg
Konferencja

17 marca 2015 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyła się konferencja „Normalizacja informacji i dokumentacji – tradycja i współczesność”. Konferencję zorganizował Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji 20 lat działalności KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji, który w tym okresie miał ponad 100 posiedzeń i aktywnie działał w swojej dziedzinie, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

W wystąpieniach prelegentów przedstawiono rys historyczny systemu normalizacji w Polsce i podsumowano dwudziestoletnią działalność KT 242. W sesji dotyczącej współczesnych zagadnień normalizacji w zakresie informacji i dokumentacji poruszono problemy normalizacji w świetle nowej strategii Unii Europejskiej „Europa 2020” i Europejskiej Agendy Cyfrowej. Przedstawiono dane dotyczące działalności normalizacyjnej w zakresie tematyki KT 242 w wybranych krajach UE. Zaprezentowano również zastosowania technologii identyfikacji radiowej (RFID HF) do zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych.

Konferencja była okazją do spotkania osób z różnych instytucji, związanych z normalizacją informacji i dokumentacji obecnie i w latach poprzednich.