Zawartość

ENERGIEWENDE - Kongres ETG 2015

2015-04-24

W dniach 17-18 listopada w Bonn odbędzie się Międzynarodowy Kongres ETG 2015. Jest on organizowany cyklicznie co pół roku przez The Power Engineering Society, które działa w ramach Niemieckiej Komisji Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych (VDE). Począwszy od tego roku hasłem przewodnim kongresu będzie „Energiewende” (Energiewende to w skrócie niemiecka strategia energetyczna, która zakłada całkowitą rezygnację z energii jądrowej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Stała się ona zarazem tematem międzynarodowej debaty dotyczącej energetyki odnawialnej). 

Ten międzynarodowy kongres ma na celu pogłębienie dialogu między producentami a środowiskiem naukowym. Ma to być forum wymiany doświadczeń technicznych i naukowych dla ekspertów wywodzących się spośród operatorów systemów energii, dostawców rozwiązań dla przemysłu, przedstawicieli świata polityki oraz nauki. To również doskonałe miejsce spotkań dla studentów i młodych profesjonalistów, którzy będą mogli nawiązać kontakty ze specjalistami mającymi do czynienia z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami w zakresie dostaw energii, dystrybucji, wytwarzania i przechowywania.

Tematyka tegorocznego spotkania skupiać się będzie wokół czterech głównych zagadnień: aspekty systemowe, technologie i komponenty, kwestie prawne i rynkowe oraz projekty referencyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu ETG 2015 znajdują się tutaj.