Zawartość

Siatki bezpieczeństwa na placu budowy

2015-04-15

Jednym ze sposobów ochrony osób pracujących na dużych wysokościach, a także skutecznym zabezpieczeniem przed spadającymi z góry  przedmiotami i narzędziami są siatki bezpieczeństwa. Prawidłowy montaż siatek bezpieczeństwa umożliwia rezygnację ze stosowania indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości w postaci szelek i linek zabezpieczających. Dzięki temu osoby pracujące na wysokości mogą swobodnie przemieszczać się - siatka nie krępuje ich ruchów - dzięki temu wzrasta wydajność pracy na budowie. Ponadto siatki bezpieczeństwa mają tę przewagę, że chwytają osoby spadające z wysokości łagodniej niż liny ze względu na duże plastyczne odkształcenia siatek. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) siatki bezpieczeństwa, obok balustrad i siatek ochronnych, stanowią obowiązkowe wyposażenie każdego placu budowy. Są stosowane w budownictwie i innych robotach montażowych w celu zabezpieczenia zbiorowego pracowników przed upadkiem z wysokości, zabezpieczenia bocznego otwartych krawędzi budowli, zabezpieczenia przed upadkiem osób pracujących na rusztowaniach, pomostach, drogach komunikacyjnych usytuowanych ponad 1 m nad poziomem podłoża oraz zabezpieczenia wykopów, otwartych kanałów itp.

 

W lutym br. została opublikowana angielska wersja językowa dwuczęściowej normy PN-EN 1263 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Siatki bezpieczeństwa

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań

Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa

 

W części 1. określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań, bazujących na charakterystykach użytkowych włókien polipropylenowych i poliamidowych, z których wykonane są siatki bezpieczeństwa. Ważne jest, aby parametry tych materiałów w temperaturze między -10 °C a +40 °C nie pogarszały w istotny sposób swoich właściwości mechanicznych. W niniejszej normie określono cztery układy siatek bezpieczeństwa:

  • układ S – siatki do stosowania w poziomie, posiadające linę graniczną;
  • układ T – siatki do stosowania w poziomie, montowane na wspornikach wokół obiektu;
  • układ U – siatki do stosowania w pionie, przymocowane do konstrukcji utrzymującej np. do rusztowania, mogą też stanowić wypełnienie balustrad;
  • układ V – siatki do stosowania w pionie, z liną graniczną zamocowaną do elementów utrzymujących typu wysięgnikowego.

W części 2. normy określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek zgodnie z instrukcją obsługi producenta i danymi technicznymi wyrobu, a także wymagania dotyczące badania siatek bezpieczeństwa w układzie S, T, U i V, zgodnie z częścią 1. niniejszej normy.

 

KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego

Sektor Maszyn i Inżynierii