Zawartość

Tworzywa sztuczne

2015-04-20
box2_1.jpg
Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne są jednymi z najbardziej uniwersalnych i wielofunkcyjnych materiałów uznawanych za „materiał XXI wieku”, wszechstronnie stosowanych w krajowej, europejskiej i światowej gospodarce. Od przemysłu opakowaniowego po zastosowania w budownictwie, przemyśle samochodowym i lotniczym, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, medycynie, tworzywa sztuczne dostarczają projektantom, inżynierom, przetwórcom i konsumentom - wyroby, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska i podnoszą standard życia. W ostatnich latach tworzywa sztuczne wytwarza się z udziałem naturalnych surowców odnawialnych, które powodują, że takie materiały polimerowe stają się biodegradowalne i kompostowalne, dzięki czemu spełniają oczekiwania społeczeństwa w zakresie aktualnych znormalizowanych metod badań, wykorzystywanych do oceny  właściwości materiałów polimerowych.

Czytaj dalej