Zawartość

Współpraca PKN z KE

2015-05-08
taiex-zdjecie_grupowe.jpg
Współpraca PKN z KE

Seminarium  

W dniach 6 – 7 maja 2015 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się seminarium dot. współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w zakresie normalizacji. W seminarium wzięli udział przedstawiciele jednostek normalizacyjnych oraz innych instytucji związanych z normalizacją będących afiliowanymi członkami CEN – CENELEC z: Gruzji, Ukrainy, Republiki Mołdowy, Białorusi, Azerbejdżanu, Armenii.

Seminarium zostało zorganizowane przez Komisję Europejską DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations oraz PKN za pośrednictwem TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange).

Podczas seminarium  omówiono interakcje między działalnością normalizacyjną na poziomie krajowym i europejskim. W seminarium, poza uczestnikami z krajów afiliantów CEN – CENELEC, wzięli także udział: Katja Modric-Skrabalo, przedstawicielka DG GROW  Komisji Europejskiej (Directorate-General for Internal Market Industry Entrepreneurship and SMEs) oraz Eric Marchand, Programme Manager z CEN-CENELEC Management Centre.  Przedstawili oni funkcjonowanie umów handlowych pomiędzy KE a krajami Partnerstwa Wschodniego, położyli nacisk na istotę kwestii prawnych i normalizacyjnych w tym zakresie. Przybliżyli zasady funkcjonowania normalizacji europejskiej; szczególnie zwrócono uwagę na znaczenie  norm zharmonizowanych.

Przedstawiciele PKN zapoznali uczestników seminarium z działalnością PKN, jego strategią, procedurami związanymi z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych, funkcjonowaniem KT w Polsce oraz współpracą międzynarodową.