Zawartość

Czerwcowe wiadomości PKN

2015-06-19
box6.jpg
Czerwcowe wiadomości

Szanowni Czytelnicy

„Bezpieczne pasze” to jeden z istotnych celów pra­wa żywnościowego regulowanego Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002(…) Rozporządzenie to powołało Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz system wcze­snego ostrzegania o zagrożeniach w łańcuchu żyw­nościowym (RASFF), którego istotnym elementem jest łańcuch paszowy. Pozwala ono na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a tym samym zapewnienie wysokiej jakości produk­tów pochodzenia zwierzęcego.”(„Normalizacja w paszach” - s. 8)

„W kwestii odwiertów firma zdobyła cenne do­świadczenie i wiedzę i zaowocowało to także jej działalnością w organizacjach normalizacyjnych i ciałach nadzorujących. To bardzo ważne, że lek­cje wyciągnięte z bieżących działań zostały ujęte w normach, aby umożliwić innym podmiotom pracę w podobnych regionach i stworzyć podstawy przy­szłych prac eksploracyjnych.”

(„Czarne złoto Arktyki” – s. 4)

Te cytaty pochodzą z artykułów, które znajdą Państwo w bieżącym numerze. Proszę zwrócić uwagę, że chociaż mówią one o  różnych zagadnieniach to mają wspólną myśl. W obydwu przypadkach wskazują na normalizację jako medium pomagające rozpowszechnić i najlepsze praktyki służące bezpieczeństwu, i najlepiej sprawdzone metody badawcze oraz wiedzę.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami bieżącego numeru i życzymy pożytecznej lektury.

Redakcja

Wiadomości PKN czerwiec