Zawartość

Posiedzenie CEN/TC 172

2015-06-23
img_1351.jpg
Posiedzenie CEN/TC 172

09.06.2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się Posiedzenie plenarne CEN/TC 172 Pulp, paper and board. Wzięli  w nim udział przedstawiciele jednostek normalizacyjnych Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, a także Polski oraz przedstawiciel European Research Papers Archive.

Na posiedzeniu podjęto decyzję o powołaniu nowego Przewodniczącego CEN/TC 172 – został nim dr Ralph Derra. Dyskutowano również o dalszych pracach  tego komitetu po przeglądzie norm EN. Część prac będzie poddana elektronicznemu głosowaniu pod koniec 2015 roku.

Posiedzenie zostało zorganizowane w Polsce z inicjatywy CEN/TC 172.