Zawartość

Lipcowe „Wiadomości PKN”

2015-07-20
Lipcowe „Wiadomości PKN”
Lipcowe „Wiadomości PKN”

Mimo upałów chcemy zachęcić Państwa do lektury najnowszego numeru „Wiadomości PKN”.

Po pierwsze, prosimy zapoznać się z artykułem „Nowelizacja ISO 14001”. To „zielona” norma, której celem jest poprawa stanu środowiska. Obecna nowelizacja uwzględnia zmiany zidentyfikowane podczas przeglądu normy oraz zwiększenie kompatybilności z innymi normami systemów zarządzania. Opublikowanie ISO 14001, po najnowszej nowelizacji, jest planowane już 15 września 2015 r. (Więcej s. 14)

Po drugie, na uwagę zasługuje artykuł „20 lat Eurokodów” (s. 8). Autorowi udało się zwięźle przedstawić historię Eurokodów i określić jak one funkcjonują w rzeczywistości polskiej. To arcyważny temat, bo wprowadzenie i funkcjonowanie Eurokodów jest zasadniczą sprawą dla gospodarki krajowej